Οι Επιχειρήσεις Γεώργιου Μωραΐτη, με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία πτηνοτροφικών ειδών βρίσκεται στην αγορά από το 1962. Τα προΐόντα μας παράγονται σε πρότυπες πτηνοτροφικές μονάδες με άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. τηρώντας παράλληλα και διασφαλίζοντας τους απαιτούμενους υγειονομικούς κανονισμούς (HACCP). Τα κοτόπουλα τρέφονται αποκλειστικά με φυτικές τροφές, ενώ παρακολουθούνται καθημερινά από κτηνίατρους.